Momentka z keňského Nairobi. V Africe běží čas jiným tempem než u nás v Evropě. Několikahodinové zpoždění není prohřeškem proti společenské normě ani důvodem k tomu, aby se čekající nasíral či jinak zlobil a zneklidňoval. Schůzka se domlouvá vždy na určitou hodinu s tím, že se k časovému údaji přidá označení časové zóny: African time.