Někdy žena vzhlíží ke svému muži, jindy je to přesně naopak. Muž je v tomto případě můj bratr.