Už od dětství jsou tamní ženy vychovávány a připravovány ke svému hlavnímu poslání: komplexnímu zajišťování bezproblémového chodu domácnosti.