Jednou ze zajímavých zastávek v Lednicko-valtickém areálu je Rendezvous (Dianin chrám), jde o romantickou stavbu v podobě římského triumfálního oblouku. Po dlouhé pěší cestě jsou návštěvníci včetně nás znaveni. Horkem, žízní, romantikou.