Odpočinek a nečinnost je velice populární činnost u afrických mužů, ne sice u všech, ale vidět jich bylo dost.