Rasismus, xenofobie a obecně jakákoliv nesnášenlivost jsou v naší společnosti silně zakořeněny. Mnohdy i ve zcela absurdních situacích se snaží jedna skupina oddělit, vyčlenit se z celku, a přivlastnit si určitá práva na úkor zbytku. Všimněte si prosím, že téměř vždy jsou taková prohlášení činěna s patřičným důrazem. Nestačí jeden vykřičník! Ani dva!!